Citizens' Movement for Democracy and Peace

Citizens' Movement for Democracy and Peace (CMDPBorgerbevegelsen for Demokrati og Fred) er en menneskerettsorganisasjon i Nepal.

CMDP blei danna i juli 2005, som et resultat av kong Gyanendras statskupp 1. februar samme år.. Organisasjonen spilte ei sentral rolle under det store demokratiopprøret Jana Andolan 2006.

Sammensetning og ledelseRediger

Organisasjonen samler ledende menneskerettighetsaktivister, intellektuelle, tidligere ministre, entreprenører, sentrale statsbyråkrater osv. som har innflytelse utenom de tradisjonelle politiske partiene.

Den har blitt ansett for å være en slags felles ledelse for den ikke-partipolitiske demokratibevegelsen og det sivile samfunn (civil society) i Nepal.

CMDP har medlemmer som har sentrale kontakter på begge sider i den 10 år gamle borgerkrigen i Nepal og som har spilt ei rådgivende rolle i fredsforhandlingene. Samtidig har de både kritisert og blitt angrepet av begge sider i konflikten. Dette har gitt flere av CMDP-lederne større troverdighet enn de tradisjonelle lederne, som ofte har blitt kritisert for å være egoistiske og korrupte.

Blant sentrale personligheter i CMDP er:

  • Krishna Pahadi, veteran i bevegelsen for menneskerettigheter som bl.a. har vært leder for Amnesty International i Nepal,
  • Shyam Shrestha, redaktør for det kritiske intellektuelle ukebladet Mulyankan,
  • Dr Mathura Prasad Shrestha, helseminister i den første demokratiske overgangsregjeringa etter at diktaturet falt i 1990, president i Physicians for Social Responsibility-Nepal (Leger for Sosialt Ansvar – Nepal),
  • Dr. Mahesh Maskey, lege, som bl.a. spilte en sentral rolle når det gjaldt å eksponere mishandling av demonstranter under demokratiopprøret Jana Andolan 1990,
  • Dr. Devendra Raj Pandey, økonom, finansminister i overgangsregjeringa i 1990, og bl.a. tidligere leder for atikorrupsjonsorganisasjonen Transparency International i Nepal.

Kamp mot kong Gyanendras diktaturRediger

Under kong Gyanendras diktatur i 2005 organiserte CMDP protester, og mange ledende medlemmer blei fengsla.

Da det store demokratiopprøret styrta diktaturet Jana Andolan II kom i april 2006, spilte CMDP ei viktig rolle som organisator av demonstrasjoner.

I politiske krav gikk CMDP lengre enn de fleste parlamentariske partiene i Sjupartialliansen for demokrati i Nepal, bl.a. ved å kreve republikk og valg på ei ny grunnlovsgivende forsamling. Ettersom disse krava blei stadig mer sentrale i de store demonstrasjonene, bidro det til å gi organisasjonen økt støtte.

Det gjorde også at dens paroler kom mer politisk på linje med de som blei stilt av opprørspartiet NKP (Maobadi), og førte til at kongevennlige kretser anklaga CMDP for å være en frontorganisasjon for maoistene.

Virksomhet etter at diktaturet falt 2006Rediger

Etter at diktaturet falt gikk CMDP inn for at avtalen mellom Sjupartialliansen og Maoistene måtte overholdes og fredsforhandlingene drives raskt framover.

I juli 2006 lanserte CMDP starten på en serie demonstrasjoner, bl.a. for å få oppløst parlamentet fra 1999 og få oppretta ei felles regjering foran valget på grunnlovsgivende forsamling.

I januar 2007, under opprøret i Tarai, sendte CMDP ei gruppe til distriktene som var spesielt ramma som bl.a. laga en rapport om menneskerettighetsbrudd, kritiserte de politiske partiene og oppfordra regjeringa til å innfri krav om økt politisk representasjon.

Eksterne lenkerRediger