Citarum er ei 350 km lang elv nordvest på Java i Indonesia, som renner fra millionbyen Bandung og nordvestover til Javahavet like øst for Jakarta. Den er ei av landets viktigste områder og gir irrigasjon til landbruket i området, foruten kraftforsyning fra Cirata-demningen vest for Bandung. Grunnen er preget av sandstein og landformer fra tertiær. Elva er svært forurenset.

Demningene i Tarum-elva er følgende, regnet ovenfra og nedover vassdraget:

  • Saguling-demningen, steinfynnlingsdam, 99 m høy, 301 m lang, 643 moh., areal 53 km², volum 880 mill m³. Effekt 700 MW. Prod 2 156 GWh.
  • Cirata-demningen, steinfynnlingsdam, 126 m høy, 456 m lang, 220 moh., areal 62 km², volum 2160 mill m³. Effekt 500-1 008 MW. Prod 1 428 GWh.
  • Jatiluhur-demningen, steinfynnlingsdam, 105 m høy, 1 200 m lang, 107 moh., areal 70 km², volum 3430 mill m³. Effekt 150 MW. Prod 790 GWh.

Reservoarene ligger tett på hverandre, og er nesten sammenhengende med sin beliggenhet omtrent midtveis i vassdraget, der elva vender fra vestgående til nordgående.

Eksterne lenker

rediger