En cimbasso er et musikkinstrument blant messingblåseinstrumentene.

Cimbasso i F

Den er nært beslektet med trombonen, og kan regnes som en bass- eller kontrabassvariant av ventilbasunen. Cimbassoen er stemt i F, Ess eller B en oktav under en vanlig trombone, og noteres i F-nøkkel. Den har 3-6 ventiler og er som regel bygget med en knekk – ventilseksjonen peker nedover, mens klokkeseksjonen står horisontalt som på en vanlig trombone.

Cimbassoen brukes stort sett bare i noen operaer og andre større verk fra 1800-tallet, og brukes gjerne istedenfor ofikleide i verk skrevet for dette instrumentet (f.eks i Verdis rekviem). Som regel spilles cimbassoen av orkesterets tubaist.