Chronicon terrae Prussiae

Chronicon terrae Prussiae (latin for krøniken om landet Preussen) er en krønike om Den tyske orden, skrevet av Peter av Dusburg, som ble avsluttet i 1326. Manuskriptet utgjør den første større krønike om Den tyske orden i Preussen og Storhertugdømmet Litauen, og ble fullført omkring 100 år etter det prøyssiske korstog i Baltikum. Teksten er en viktig kilde om Den tyske ordens kamper med gammelprøysserne og litauerne.

Omslaget til en utgave av Chronicon terrae Prussiae fra 1679