Chronicon terrae Prussiae

Omslaget til en utgave av Chronicon terrae Prussiae fra 1679

Chronicon terrae Prussiae (latin for krøniken om landet Preussen) er en krønike om Den tyske orden, skrevet av Peter av Dusburg, som ble avsluttet i 1326. Manuskriptet utgjør den første større krønike om Den tyske orden i Preussen og Storhertugdømmet Litauen, og ble fullført omkring 100 år etter det prøyssiske korstog i Baltikum. Teksten er en viktig kilde om Den tyske ordens kamper med gammelprøysserne og litauerne.