Christian IVs Norske Lov

lover som gjaldt i Danmark-Norge

Christian IVs Norske Lov var et sett med lover som Christian IV, konge i Danmark-Norge, lot gjelde for Norge fra 4. desember 1604. Loven er i hovedsak en oversettelse til dansk av Magnus Lagabøtes landslov fra 1274. Landsloven kan igjen føres tilbake til Gulatingsloven. Loven var gjeldende rett i Norge i 80 år, men Christian Vs Norske Lov fra 1687–88 videreførte mye av de samme lovene.

Christian IVs Norske Lov
TypeLov
VirkeområdeNorge
I kraft4. desember 1604
Statue av Christian IV, konge i Danmark-Norge 1588–1648, på Stortorvet i Oslo.

Eksterne lenker rediger

  Kong Christian den fjerdes norske Lovbog af 1604 – originaltekst fra Wikikilden