Christian Henrik Hoff-Rosencrone

kammerherre

Christian Henrik Hoff-Rosencrone, baron (født 25. februar 1768 i Holsten, død 5. november 1837 i København) var friherre til Rosendal og kammerherre hos kong Christian Frederik.[1]

Christian Henrik Hoff-Rosencrone
Minneplate fra Holmens kirkes korsurtegård hvor baron Hoff-Rosencrone ble begravet
Født25. feb. 1768Rediger på Wikidata
Holstein
Død5. nov. 1837Rediger på Wikidata (69 år)
København
Beskjeftigelse
BarnEdvardine Reinholdine baronesse Hoff-Rosencrone
Marcus Gerhard Hoff-Rosencrone
Hermann Reinhold Hoff-Rosencrone
NasjonalitetKongeriket Danmark
GravlagtHolmens kirke
Våpenskjold
Christian Henrik Hoff-Rosencrones våpenskjold

Han var sønn av sekondløytnant Hans Edward von Hoff (1730–1779) og Cathrine Koppe og nedstammet fra en slekt som på 1600-tallet var innvandret til Danmark fra Bøhmen. Hans farfar var Christian von Hoff (1690-1746) (mor: Cathrine von Horn) og hans farmor var Maria Margrethe Londemann af Rosencrone (1711-62), en halvsøster av den barnløse utenriks- og statsminister Marcus Gerhard Londemann de Rosencrone til Rosendal og en datter av sogneprest og godseier Edvard Londemann af Rosencrone (1680-1749) og 1. hustru Marie Christine Pedersdatter Wielandt (+ 18. mai 1721), som han hadde blitt gift med i 1706. Sognepresten ble andre gang gift i 1737 med Anna Christine Nyegaard (1711-43), enke etter biskop Marcus Müller (1684-1731), og med henne ble han far til ovennevnte Marcus Gerhard Londemann de Rosencrone (1738-1811), som ble gift i 1773 med Agnete Marie Hielmstierne (1752-1838).

Han valgte den militære løpebane, og avanserte gjennom forskjellige grader til major i det holstenske infanteriregiment. I 1808 ble han forflyttet til Norge, og i 1812 fikk han tillatelse til å bære navn og tittel baron av Hoff-Rosenkrone til Baroniet Rosendal, som han hadde arvet. I kong Christian Frederiks korte regjeringstid, ble han utnevnt til kammerherre.

Ekteskap Rediger

Han var gift tre ganger, først med Dorothea Elisabeth Sophie Schow (1774–1806), datter av oberst Jørgen Schow og Anna Sophie von Scheel, deretter med Cecilie Hoff (døpt 2. mai 1785 i Halden; + 1816) [2], datter av generalmajor Engelbret v. Hoff, kommandant på Bergenshus, og til sist den 31. januar 1817 på Rosendal med Karen Henriette Fleischer (1786–1861), datter av Herman Reinhold Fleischer og Marte Finde Astrup. Med sistnevnte fikk han barna:[3]

Hoff-Rosencrone var boksamler og filantrop, og Henrik Wergeland skrev et dikt om ham for å minnes hans arbeide til fordel for ubemidlede, både overfor studenter og almuen generelt.[4] Annet vers lyder:

 Den gamle Bonde, haard og ru

som Folgefonden, græder nu;
thi død er Rosenkrone.
Han seer mod næste Aar med Skræk;
thi hvo skal nu, naar Han er væk,
den strenge Fogd forsone? 

Hoff-Rosencrone døde i København i 1837, og ble begravet i Holmens kirkes korsurtegård9.[5] Den eldste sønnen Marcus Gerhard arvet sin far, og bodde på Rosendal med sin ugifte bror og søstre.

Referanser Rediger

Litteratur Rediger

  • Danmarks Adels Aarbog 1988–1990, København 1991