Chinatown er en engelsk betegnelse på et område i en by utenfor Kina, særlig havnebyer, hvor kinesere har samlet seg og utgjør en betydelig del av befolkningen. Dette er gjerne svært synlig i utvalget av butikker og restauranter, og det er ikke uvanlig med gateskilt med kinesisk skrift, kinesiske dekorasjoner i gatene og andre særegenheter.

Chinatown i San Francisco
for den amerikanske filmen fra 1974, se Chinatown (film)

Kjente chinatowns

rediger