Chemin de Fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée

Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée (gjerne forkortet til PLM) var et fransk jernbaneselskap.

Opprettet mellom 1858 og 1862 ved sammenslåingen av de tidligere Paris-Lyon og Lyon-Méditerranée-selskapene. Senere inngikk også en rekke andre mindre selskaper. PLM opererte hovedsakelig i sørøstlige Frankrike, med en hovedlinje som knyttet Paris til Côte d'Azur via Dijon, Lyon og Marseille. Selskapet hadde også jernbanedrift i Algerie.

PLM engasjerte også plakatkunstneren Roger Broders, blant annet ved å dekke hans reiser til Côte d'Azur og de franske alper. Litografier av reiseplakatene Broders lagde for PLM er fortsatt tilgjengelig i alminnelig handel.

Selskapet ble i 1938 en del av det delvis statseide Société Nationale des Chemins de fer Français.