Ceroferar

En ceroferar (lat.: cera «voks» og ferre «bære») er i den katolske liturgi en ministrant som bærer et lys.

Giacomo Di Chirico (1845–1893): Ministranten

Ceroferarene gjør dette i inngangs- eller utgangsprosesjonene foran eller ved siden av den diakon eller ministrant som bærer evangelieboken og cruciferaren (som bærer prosesjonskrusifikset). I evangelieprosesjonen ledsager de evangeliaren til amboen og står ved siden av diakonen/presten under evangelieforkynnelsen. Ved den eukaristiske bønn er det også vanlig at ceroferarene knelende eller stående holder lysene.