Centromer

Centromer eller sentromer er et område på kromosomene som innehar en spesiell struktur og sekvens. Dette området er innsnevringen på midten av et kromosom, noe som gjør at centromerene spiller en viktig rolle i celledelingen. Feil ved funksjonen til centromerene kan forårsake kromosomfeil som Trisomi.

Kromosom
1. Kromatid
2. Centromer
3. Kort arm
4. Lang arm