Census-designated place

Census-designated place (CDP) er en fagterminologi som benyttes for en viss type av statistiske områder i USA. Områdene er oftest urbane samfunn av kommunefri type, og grensetrekningene bestemmes av USAs folketellingsbyrå i samarbeid med lokale myndigheter og i visse tilfeller representanter for indianerreservater. Grensene bestemmes hvert tiende år i samband med landets folketelling; det siste ble avholdt i 2010. En CDP har ingen byrettigheter, og dens samfunnsfunkdjoner med planlegging styres på et høyere nivå, oftest av det county det liggeri.

Et veiskilt ved East Los Angeles i California, en CDP med over 100 000 innvbggere.

Noen militærbaser, som for eksempel Fort Knox i Kentucky, er klassifiserte som CDPer. Samfunn som domineres av turismevirksomhet, for eksempel feriesteder, eller boområder for eldre, såkalte retirement communities, er andre typeeksempler på CDPer.

USAs folketellingsbyrå opplister ingen administrative byer i Hawaii, og samtlige steder i deres befolkningsstatistikk utgjøres av CDPer. Lokale myndigheter erkjenner imidlertid byrettigheter for Honolulu sammen med det omgivende Honolulu County.

En CDP kan iblant få byrettigheter og opphører da å være en CDP. Et eksempel på dette er byen Rancho Cordova i California, som var en CDP ved folketellingen i 2000, men fikk byrettigheter den 1. juli 2003. I andre tilfeller kan flere CDPer gå sammen og danne en ny by, som eksempelet Miami Gardens i Florida viser. Oppgraderinger fra CDP til by beror ofte av at den lokale befolkningen vil ha mer selvbestemmelsestett, noe som byrettigheter medfører.

Det utføres et kontinuerlig arbeide med å arbeide frem passende kriterier for hvordan man avgrenser CDPer.

KilderRediger