Capsula interna

Capsula interna består av en bred streng av nervtrådar (hvit substans) som går mellom nucleus lentiformis og nucleus caudatus fra cortex ned til talamus.