Caenorhabditis elegans

art av rundormer

Caenorhabditis elegans (C. elegans) er en rundorm som benyttes mye som modellorganisme i biologisk forskning. C. elegans har i overkant av 20 000 gener i sitt genom, noe som er omtrent det samme som mennesker har. Riktignok er det mindre ikke-kodende DNA hos C. elegans, og genomet er bare ca. 100 millioner basepar, mot ca. 3 milliarder i det humane genom.

Caenorhabditis elegans
Caenorhabditis elegans
Vitenskapelig(e)
navn
:
Caenorhabditis elegans
Norsk(e) navn:
Hører til: rundormer,
bilaterier,
dyr
Habitat: terrestrisk
Utbredelse: tempererte soner

Eksterne lenker rediger