Bydelsutvalg er et politisk valgt organ som representerer en bestemt bydel i en norsk bykommune. Medlemmene blir enten direkte valgt eller oppnevnt av de forskjellige partiene etter stemmefordeling ved kommunevalg. Bydelsutvalg har riktignok ikke lik funksjon i alle kommuner.

I Norge ble ordningen første gang innført i noen kommuner i 1980-årene. Det er bare noen få byer som har bydelsutvalg i Norge.[1]

Bydelsutvalg i ulike byer rediger

Sandnes rediger

Sandnes beskriver bydelsutvalgene slik:

 De enkelte bydelsutvalgene skal være:

  • Et politisk organ som bidrar til lokalt engasjement for nærmiljøet.
  • En kanal for dialog mellom innbyggerne i området og kommunen.
  • Et høringsorgan for politiske beslutninger som berører innbyggerne i området. 

Oslo rediger

I Oslo består bydelsutvalgene av 15 direktevalgte medlemmer. Direktevalg ble først innført som en prøveordning for fire bydeler ved lokalvalget i 1995 og for samtlige bydeler f.o.m. 2007. [2] Bydelsutvalgene har ansvar for en ganske omfattende bydelsadministrasjon, vedtar bydelenes budsjetter og er høringsinstans i saker som angår bydelen, herunder plan- og reguleringssaker. Bydelsdirektørene er underlagt både bydelsutvalget og byrådet (dvs. «byregjeringen», ikke bystyret). Bydelsutvalgene har mange av (men ikke alle) de samme oppgavene som kommunestyrer ellers i landet.

Referanser rediger

  1. ^ «bydelsutvalg». Store norske leksikon. Besøkt 11. april 2011. 
  2. ^ «Bydelsutvalg». Oslo Byleksikon. Besøkt 10. mai 2023.