Buskerud fylkesbibliotek

Buskerud fylkesbibliotek er fylkesbibliotek for innbyggerne i Buskerud fylke. Fylkesbiblioteket hører inn under utviklingsavdelingen i Buskerud fylkeskommune og er det fylkeskommunale nivået i folkebibliotekvesenet i fylket.

Buskerud fylkesbibliotek
LandNorge
Kart
Kart
Buskerud fylkesbibliotek
59°44′37″N 10°11′39″Ø
Buskerud fylkesbibliotek holder til i Drammensbiblioteket på Papirbredden ved Drammenselva i Drammen.

Fylkesbibliotekets lovpålagte oppgaver er å ivareta fjernlånsvirksomheten i fylket og organisere det lokale lånesamarbeidet, yte bibliotekfaglig veiledning og assistanse til folke- og skolebibliotekene i fylket og rådgi de lokale myndighetene og bibliotekeierne. Fylkesbiblioteket arrangerer kurs og møter om bibliotekspørsmål og saksbehandler fordelingen av statlige midler til folkebibliotekene. I tillegg kjører fylkesbiblioteket bokbuss i mange kommuner i Buskerud og administrerer ordningen med utlån av klassesett til skolene i fylket.

Fylkesbibliotekets brukere er først og fremst andre bibliotek.

Fylkesbiblioteket flyttet i 2007 inn i et nytt bibliotekbygg på Papirbredden i Drammen. Det er første gang i Norge at tre bibliotek med forskjellige målgrupper, med ulike eiere og hvert sitt forvaltningsnivå, går sammen om å danne ett felles bibliotektilbud til publikum. Sambiblioteket har fått navnet Drammensbiblioteket.

I januar 2011 ble biblioteket kåret til Årets bibliotek 2010 av Norsk bibliotekforening.

Eksterne lenker rediger