Busk

lav og bred vekst
(Omdirigert fra «Busker»)

En busk er en vedaktig plante, som skiller seg fra et tre gjennom å være lavere og ofte spinklere, og ha flere stammer. Grensen mellom trær og busker er et definisjonsspørsmål, ettersom vekstforholdene kan avgjøre om en plante blir til en busk eller et tre.

Busk av Aesculus parviflora.
Klipte busker lager en labyrint i Villandry i Frankrike.

De minste vedaktige plantene kalles dvergbusker. Noen eksempler er røsslyng og blåbær.

En halvbusk er en plante der den nederste delen av stengelen er forvedet, mens den øverste er grønn og myk. Eksempler er slyngsøtvier og bringebær.

BuskasRediger

Et buskas er en tett, men mer eller mindre tydelig begrenset samling med busker. Buskas kan opptre alene eller inngå i en større sammenheng, for eksempel som et innslag i en krattskog.

BusklandskapRediger

Busklandskap er landskapsområder med større, naturlige ansamlinger med buskvekster.