Bundespolizei

Se også Bundespolizei (Østerrike) og Bundespolizei (Sveits)
Bundespolizei
Bundespolizei
TypePoliti
VirkeområdeTyskland
Etablert16. mars 1951 (som Bundesgrenzschutz)
HovedkontorPotsdam
Lokale ledd67 politistasjoner
UnderlagtTysklands innenriksdepartement
Ansatte40 269 (2013)
Nettsidebundespolizei.de
BPol BMW F11 Hamburg-Altona.jpg

Bundespolizei (før 1. juli 2005: Bundesgrenzschutz) er navnet på det føderale politiet i Tyskland. Det er underlagt det føderale innenriksministeriet. De enkelte forbundsstatenes politi kalles Landespolizei («delstatspoliti»).

OppgaverRediger

Bundespolizei har flere oppgaver innenfor Tyskland, blant annet:

 • overvåkning av Tysklands riksgrenser til lands, til vanns og i luften, kontroll av grenseoverskridende transport
 • oppgaver som jernbanepoliti
 • overvåkning av sikkerheten i lufttrafikken
 • beskyttelse av føderale myndigheter og ministerier (forfatningsorganer)
 • politioppgaver under unntaks- og krigstilstand
 • deltagelse i utenlandsoppdrag hvor tyske styrker er engasjert
 • støtte til utenriksministeriet til beskyttelse av tyske diplomatiske og konsulare representasjoner i utlandet
 • støtte til Bundeskriminalamt til beskyttelse- og livvakttjeneste
 • støtte til Bundesamt für Verfassungsschutz innen kringkastingsteknikk
 • støtte til de enkelte forbundstatenes statspoliti, særlig ved spesielle anledninger som krever større innsats
 • støtte ved katastrofer og større ulykker

SpesialenheterRediger

Rikspolitiet har tre spesialenheter: Flyvergruppen, antiterrorenheten GSG9, samt sentralkontoret for informasjon og kommunikasjon.

AnsatteRediger

Totalt har Rikspolitiet ca. 38 500 ansatte.

PolitigraderRediger

PolititjenestemennRediger

Politigrad Norsk Bundespolizei Bundespolizei See
Polizeimeisteranwärter (PMA) Politibetjentaspirant  
Grenzpolizeiliche Unterstützungskraft (GUK)
Bundespolizeiliche Unterstützungskraft (BUK)
Polizeivollzugsangestellter
Grensekontrollør
Politiinsatsansatt
Politihåndhevelseansatt
 
Polizeimeister (PM) Politibetjent 1    
Polizeiobermeister (POM) Politibetjent 2    
Polizeihauptmeister (PHM) Politibetjent 3    
Polizeihauptmeister (PHMmZ) Politibetjent 3 med funksjonsgodtgjørelse  

Høyere polititjenstemennRediger

Politigrad Norsk Bundespolizei Bundespolizei See
Polizeikommissaranwärter (PKA) Politiførstebetjentaspirant    
Polizeikommissar (PK) Politiførstebetjent lønnstrinn A 9    
Polizeioberkommissar (POK) Politiførstebetjent lønnstrinn A 10    
Polizeihauptkommissar A 11 (PHK) ´Politioverbetjent lønnstrinn A 11    
Polizeihauptkommissar A 12 (PHK) Politioverbetjent lønnstrinn A 12    
Erster Polizeihauptkommissar (EPHK) Politistasjonssjef  

PolitiembetsmennRediger

Politigrad Norsk Bundespolizei Bundespolizei See
Polizeiratanwärter (PRA) Politifullmektigaspirant    
Polizeirat (PR) Politifullmektig    
Polizeioberrat (POR) Politiadjutant    
Polizeidirektor (PD) Politiinspektør    
Leitender Polizeidirektor (LtdPD) Visepolitimester  
Präsident einer Bundespolizeidirektion
Direktor in der Bundespolizei
Politimester
Avdelingssjef
 
Vizepräsident beim Bundespolizeipräsidium Assisterende politidirektør  
Präsident des Bundespolizeipräsidiums Politidirektør  

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger