En bulletin eller bulleteng (fransk, avledet av latin bulla, norsk uttale: bulleteng) er en kunngjøring eller melding om et spørsmål av allmen interesse som sendes ut i et visst tidsrom. Det kan f.eks. dreie seg om legers meddelelse om en høytstående pasients tilstand eller en krigsberetning. Innen nyhetsjournalistikken er en bulletin et sammendrag av de siste nyhetene, typisk på noen få minutter, som sendes i radio med jevne mellomrom. Et norsk eksempel er NRK Dagsnytts bulletiner, som sendes hver hele time.