Buddhabhadra (oversetter)

oversetter av mahāyāna-tekster til kinesisk

Buddhabhadra (devanagari: बुद्धभद्र, kinesisk: Fótuó bátuó luó (佛陀跋陀羅), 359–429) var en oversetter av mahāyāna-tekster til kinesisk.

Buddhabhadra
Født359[1]Rediger på Wikidata
JalalabadRediger på Wikidata
Død429[1]Rediger på Wikidata
NanjingRediger på Wikidata
Beskjeftigelse OversetterRediger på Wikidata

En biografi over hans liv, skrevet av Hsuan Hua, ble oversatt til engelsk av Hssuan og utgitt i 1983.

Buddhabhadra ble født i Kapilavastu, Nepal. 3 år gammel mistet han sin far, og 5 år gammel døde hans mor. Han vokste derfor opp som et foreldreløst adoptivbarn hos sin morfar. Buddhabhadra ble buddhistmunk. 17 år gammel leste han gjennom flere hundre Sūtra'er, og han oppnådde den tredje Arhat-graden Anagamin, «den som ikke vender tilbake (reinkarneres)».

Under et besøk i Kashmir, møtte Buddhabhadra Zhiyan, den andre patriarken av den kinesiske mahāyāna-skolen Huayan zong, som betraktet Avatamsaka sutraen som buddhismens høyeste lære. Zhiyan hadde reist fra Yao Chin (Chung Kuo) for å utbre Hua Yen-skolens lære, og munkene i Kashmir utpekte Buddhabhadra som mest egnet til å bidra til utbredelsen av skolens lærdommer i Kina.

Biografien forteller at de gikk til fots, gjennom seks land, til Chiao Chih (dagens Vietnam), hvor de reiste med båt til Chung Kuo. Ved ankomsten i Chung Kuo, ved Ching Chou i Tung Lai prefekturet, skal Buddhabhadra ha blitt informert om at Kumārajīva, en annen stor oversetter av tekster til kinesisk, oppholdt seg i den vestlige hovedstaden Chang An. Biografien forteller videre at Buddhabhadra reiste til Chang An, og besøkte Kumārajīva.

Prins Yao Hung av Yao Chin ba Kumārajīva om å invitere Buddhabhadra til sitt palass, og biografien forteller om en dialog mellom de to inne i palasset. Kumārajīva skal ha spurt: «Hvordan kan alle dharmas gjøres tomme?», hvoretter Buddhabhadra svarte: «Et enormt antall små støvpartikler bygger opp form – eller rettere tilsynekomsten av form. Denne tilsynekomsten har likevel ingen egen eksistens (svabhava). Derfor er selve substansen i form tom. Den grunnleggende substans i form er tomhet.» Kumārajīva fortsatte: «Dersom vi deler opp form til de minste partiklene av formens støv, anser du dermed dette som ødeleggelsen av tomhet. Men hva med støvpartiklene?.» Buddhabhadra svarte: «De fleste dharma-mestre hevder at en støvpartikkel må ødelegges for å bli tom. Jeg er uenig. Jeg tror ikke at denne fine støvpartikkelen behøves å ødelegges for å bli tom. Selve dens eksistens består av tomhet.» Kumārajīva: «Da er altså denne eneste gjenværende partikkel permanent og uforanderlig?» Buddhabhadra: «Ettersom denne eneste partikkelen er tomhet, er også samlingen av partikler tomhet. Fordi ansamlingen av partikler tomme, er også den enkelte partikkel tomhet. Det betyr at samlingen av små partikler er bygd opp av mange enkeltpartikler som i seg selv er ikke-eksisterende. Når ansamlingen av partikler som danner form opphører, opphører også de enkelte partiklene – de er alle tomhet.»

Dialogen illustrerer Huayan zongs holistiske tolkning av «tomheten».

I årene 418421 e.Kr. foretok Buddhabhadra en oversettelse av Avatamsakasutraen til kinesisk, bestående av 60 bokruller og 34 kapitler.[2] Originalteksten var et manuskript fra den sentralasiatiske oasebyen Khotan. Buddhabhadra oversatte også Samantabhadra-caryā-praņidhāna-rāja («kapittel 40» i Avataṃsakasūtraen) til kinesisk.[3] I Khotan sirkulerte dette kapittelet som en egen tekst.

Den kinesiske buddhistiske kanon inneholder seks andre tekster som ble oversatt av Buddhabhadra.[4][5][6][7][8][9]

ReferanserRediger

  1. ^ a b Encyclopædia Universalis, oppført som BUDDHABHADRA, Encyclopædia Universalis-ID buddhabhadra, besøkt 9. oktober 2017[Hentet fra Wikidata]
  2. ^ Taishō Shinshū Daizōkyō, bind 9, tekst nr 278 (大方廣佛華嚴經)
  3. ^ Taishō Shinshū Daizōkyō, bind 10, tekst nr 296 (文殊師利發願經)
  4. ^ Taishō Shinshū Daizōkyō, bind 15, tekst nr 618 (達摩多羅禪經)
  5. ^ Taishō Shinshū Daizōkyō, bind 15, tekst nr 643 (佛說觀佛三昧海經)
  6. ^ Taishō Shinshū Daizōkyō, bind 16, tekst nr 666 (大方等如來藏經)
  7. ^ Taishō Shinshū Daizōkyō, bind 19, tekst nr 1012 (佛說出生無量門持經)
  8. ^ Taishō Shinshū Daizōkyō, bind 22, tekst nr 1425 (摩訶僧祇律)
  9. ^ Taishō Shinshū Daizōkyō, bind 22, tekst nr 1426 (摩訶僧祇律大比丘戒本)

BibliografiRediger

  • Hssuan: Records of High Sanghans, en oversettelse av Hsuan Huas biografi, Buddhist Text Translation Society, 1983, ISBN 0881390127