Et grep er en betegnelse på den handling som begås når et menneske bruker hånden til å knipe rundt en gjenstand eller et annet menneske. Det er også mulig å benytte begge hender, dette kalles flerhåndsgrep.

Et grep gjøres ofte med fiendtlige hensikter, men det kan også brukes i andre sammenhenger, for eksempel i en hilsesituasjon (se håndtrykk). Når det gjelder grep i sammenheng med slåsskamper, er det vanligste at en person i kampen griper om motstanderens hals eller nakke. Dette er kvelertak, og er forbudt i Norge.

I bryting brukes en rekke grep, for eksempel omvendt livtak.

Autoritetsdata