Bruttonasjonalinntekt

Bruttonasjonalinntekt (BNI) er et mål på et lands samlede inntekter. Bruttonasjonalinntekt er summen av bruttonasjonalproduktet (BNP), netto formuesinntekter fra utlandet og netto lønnsinntekter til privatpersoner fra utlandet. I internasjonale sammenlikninger av hvor mye ulike land anvender til bistand, brukes bistandens andel av giverlandenes bruttonasjonalinntekt som målestokk. BNI tilsvarer GNI (Gross National Income) som engelsk forkortelse.[1]

Verdensbankens oversikt over innkomstgrupper av land, data fra 2016

Bruttonasjonalinntekten for Norge anslås til 2216 milliarder kroner i 2007, hvilket tilsvarer drøyt 470 000 kroner pr. innbygger. For 2008 anslås Bruttonasjonalinntekt til om lag 2286 milliarder kroner.

ReferanserRediger

  1. ^ Evensen, Trude Nygård. «Bruttonasjonalinntekt (BNI)». www.ssb.no. Besøkt 5. mai 2022.