Bremsnes (tidligere kommune)

tidligere kommune i Møre og Romsdal fylke i Norge

Bremsnes er en tidligere kommune som ble etablert 1. januar 1897 da Kvernes kommune ble delt i fire (Eide, Kornstad, Kvernes, Bremsnes). Bremsnes hadde ved opprettelsen 2 917 innbyggere. Sjøveis forbindelse var grunnlaget for avgrensing av kommunen, og den omfattet områder på begge sider av Bremsnesfjorden, områder som i dag tilhører kommunene Averøy og Kristiansund.

8. juli 1903 ble en ubebodd del av Bremsnes i henhold til Kongelig resolusjon overført til Kvernes.

1. januar 1964 ble Bremsnes kommune oppdelt i forbindelse med kommunesammenslåinger, og opphørte som egen kommune. Største delen av kommunen med 3 153 innbyggere ble slått sammen med Kvernes kommune og det meste av Kornstad til den nye Averøy kommune. Dale krets med 963 innbyggere ble slått sammen med Grip og Kristiansund kommuner til den nye Kristiansund kommune. Bolga, Valen og Dale kretser med 884 innbyggere ble slått sammen med det meste av Frei til den nye Frei kommune. Bremsnes hadde 5 071 innbyggere på tidspunktet kommunen ble avviklet.[1]

De nye kommunegrensene fra 1964 var basert på veiforbindelse internt i hver kommune.

Referanser

rediger