Bredtvet kompetansesenter

spesialpedagogisk senter


Bredtvet kompetansesenter var et landsdekkende spesialpedagogisk senter på Bredtvet i Oslo like ved Torshov kompetansesenter. Bygget ble tegnet av arkitekt P A M Mellbye, oppført i 1964 til 1966, og tatt i bruk fra 1967 som Spesialskole for talehemmede.

Bredtvet kompetansesenter
Bredtvedt kompetansesenter, Oslo
Beliggenhet
StedOslo
Historiske fakta
ArkitektP A M Mellbye
Kart
Kart
Bredtvet kompetansesenter
59°56′45″N 10°51′30″Ø

Senteret var en egen organisatorisk enhet, som sorterte under Statped. Bredtvet kompetansesenter som ytet tjenester til barn, unge og voksne med store og sammensatte språk-, tale- og stemmevansker samt lese- og skrivevansker. Fagmiljøet ved senteret var tverrfaglig sammensatt med spisskompetanse innen språk- og talevansker, eksempelvis dysleksi (store lese- og skrivevansker), taleflytvansker (stamming og løpsk tale), afasi, stemmevansker, leppe-kjeve-ganespalte (LKG), strupe- og munnhuleopererte, dysartri (nevrologisk betingede talevansker og spesifikke språkvansker hos barn).

Bredtvet kompetansesenter gikk 31. desember 2012 inn i Statped i forbindelse med omorganiseringen av hele Statped. Fagmiljøene ble da en del av Statped region sørøst.

Eksterne lenker rediger