Bredøre

pattedyrart

Bredøre eller bredøret flaggermus (Barbastella barbastellus) er en vestpalearktisk flaggermusart. Den finnes flekkvis i Europa fra nordlige deler av Pyrenéhalvøya, Sør-England og Sør-Skandinavia sør til områdene ved Middelhavet (innbefattet Marokko og Tyrkia, men er fraværende i mye av Italia og på Balkan). Østover finner vi arten i Ukraina og Russland (sør for Baltikum), øst til Kaukasus (Corbet 1978, Stebbings 1988, Rydell & Bogdanowicz 1997).

Bredøre
Foto: Petwoe
Foto: Petwoe
Vitenskapelig(e)
navn
:
Barbastella barbastellus
Schreber, 1774
Norsk(e) navn: bredøre[1]
(bredøreflaggermus, bredøret flaggermus)
Biologisk klassifikasjon:
Rike: Dyr
Rekke: Ryggstrengdyr
Klasse: Pattedyr
Orden: Flaggermus
Familie: Glattnesefamilien
IUCNs rødliste: [2]
ver 3.1
UtryddetUtryddet i vill tilstandKritisk truetSterkt truetSårbarNær truetLivskraftigStatus iucn3.1 NT-no.svg

NT — Nær truet

Norsk rødliste for arter: [3]
Regionalt utryddetRegionalt utryddet i vill tilstandKritisk truetSterkt truetSårbarNær truetLivskraftigStatus iucn3.1 reg-CR-no.svg

CR — Kritisk truet

Habitat: trær
Utbredelse: Europa

UtbredelseRediger

Verdens naturvernunion har pr. februar 2018[2] denne inndelingen av utbredelsen av arten:

Opprinnelig art i følgende områderRediger

Mulig utdødd art i følgende områdeRediger

Utdødd art i følgende områdeRediger

Arten er listet som sårbar i Norden. Fra før av er den listet som utilstrekkelig kjent i Norge, og nylig som hensynskrevende.

Bredøreflaggermus er oppført både i Bern- og Bonn-konvensjonens liste II.

Funn i NorgeRediger

Det finnes kun fire tidligere funn i Norge som er bekreftet:

I mars 2004 fant man imidlertid et individ i en tunnel ved Ulfsbakk i Larvik kommune og tunellen har siden blitt steng for publikum i perioden mellom 1. september og 1. mai. [1] Ifølge internasjonale kriterier har denne arten vært betraktet som utdødd i Norge, fordi det var mer enn femti år siden siste funn. Etter funnet i Larvik, utarbeidet man en egen handlingsplan for arten, som i Norge er direkte truet og blir regnet som meget sjelden i øvrige Europa.[1]

Levesett og særtrekkRediger

Arten overvintrer i underjordiske strukturer som for eksempel gruveganger.

Bredøreflaggermus synes å leve hovedsakelig av små sommerfugler som er aktive om natten. En slik snever næringsnisje gjør arten sårbar overfor faktorer som kan påvirke forekomsten av dens byttedyr i negativ retning.

Den blir beskrevet som «en middels stor flaggermus».

Bredøreflaggermussen skiller seg fra øvrige norske flaggermusarter først og fremst på grunn av sine brede ører.

Den har et vingespenn på om lag 28 centimenter og har en vekt på fra seks til fjorten gram avhengig av årstiden.

ReferanserRediger

  1. ^ a b «Artsdatabankens artsopplysninger». Artsdatabanken. 5. august 2020. Besøkt 5. august 2020. 
  2. ^ a b Piraccini, R. 2016. Barbastella barbastellus. «The IUCN Red List of Threatened Species 2016»: e.T2553A22029285. Besøkt 4. februar 2018.
  3. ^ «Artsdatabankens rødliste for arter». Artsdatabanken. 18. november 2015. Besøkt 5. august 2020. 

Eksterne lenkerRediger