En brannbåt er en båt for bekjempelse av ildebrann til sjøs eller ved kysten. En brannbåt er gjerne utstyrt med pumper, sprøyter og dyser for brannslukking med vann eller skum.

En japansk brannbåt

De tidligste brannbåtene fantes på 1700-tallet og var ombygde taubåter.

I tillegg til slukking av branner på skip, brygger og i havner, brukes brannbåter også gjerne til befordring av brannkonstabler ved branner på øyer uten broforbindelse, samt til befordring av dykkere og helsepersonell som ambulansearbeidere og leger, og i blant også til isbryting.

En fordel med brannbåter er at de har en naturlig ubegrenset tilgang på vann til brannslukking, da de som regel kan pumpe vann direkte fra under skroget.