Borge prestegjeld (Borg)

Borge prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Fredrikstad domprosti i Borg bispedømme i Den norske kirke. Det omfattet tidligere Borge kommune i Østfold fylke, og hovedkirken var Borge kirke.

Borge kirke

Borge prestegjeld og dets sogn er nå en del av Fredrikstad kirkelige fellesråd underlagt Fredrikstad domprosti.

HistorikkRediger

Borgar sókn (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet,[1] og den første Borge kirke, Borgar Olafs kirkja, antas å ha blitt oppført på 1100-tallet.[2]

Borge ble i høymiddelalderen omtalt som Ámorð[3], og utgjorde sammen med Hvaler Ábyggja skipreiða i Borgarsysla.

Borge var før reformasjonen annekssogn til Tune prestegjeld, mens Torsnes ansees å ha vært eget prestegjeld. I Biskop Eysteins jordebok fra omkring år 1390 er Borgar kirkja og Holms kirkja (Torsnes) oppført.

Antakelig i årene etter reformasjonen ble Borge overført som anneks fra Tune til Torsnes, og gjennom 15- og 1600-tallet ble Torsnes regnet som hovedsognet og Borge som annekssogn. De omtales i Skattematrikkelen 1647 som Boerre sougen og Tousnæs sougen i Thuene, Aabøyde och Hualløers fougderie. I 1733 var Borge kirke hovedkirken i prestegjeldet, men navnet var fremdeles Torsnes prestegjeld.[4] I 1769 er Tosnæs anneks under Borge hovedsogn.

Torsnes prestegjeldRediger

I 1568 hadde Torsnes opphørt å være eget prestegjeld, ettersom sognene var lagt som anneks, Torsnes til Skjeberg prestegjeld og Borge til Tune prestegjeld. [..] Kort tid etter ble Torsnes med Borge igjen eget prestegjeld.[5]

Nyere tidRediger

Borge prestegjeld dannet grunnlaget for Borge formannskapsdistrikt opprettet i 1837.

Fra 2004 ble prestegjeldet som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk det også ut av lovverket.[6]

KirkesognRediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende sogn:

ReferanserRediger

  1. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 8. 
  2. ^ Borge kirke, norske-kirker.net
  3. ^ Rygh, O. (Oluf) (1897). Norske Gaardnavne. Kristiania: Fabritius. s. 278. 
  4. ^ Amundsen, Arne Bugge (1993). Borge. [Sellebakk]: Borge Kommune. 
  5. ^ norske kirkes geistlighed i reformations-aarhundredet (1536-1600). Alb. Cammermeyers forlag (Lars Swanstrøm). 1897. s. 23. 
  6. ^ Endringer i gravferdsloven og kirkeloven - Rundskriv 20.12.2011. regjeringen.no