Borge prestegjeld (Borg)

Borge prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Fredrikstad domprosti i Borg bispedømme i Den norske kirke. Det omfattet tidligere Borge kommune i Østfold fylke, og hovedkirken var Borge kirke.

Borge kirke

HistorikkRediger

Borgar sókn (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet,[1] og den første Borge kirke, Borgar Olafs kirkja, antas å ha blitt oppført på 1100-tallet.[2]

Borge ble i høymiddelalderen omtalt som Ámorð[3], og utgjorde sammen med Hvaler Ábyggja skipreiða i Borgarsysla.

Borge var før reformasjonen annekssogn til Tune prestegjeld, mens Torsnes ansees å ha vært eget prestegjeld. I Biskop Eysteins jordebok fra omkring år 1390 er Borgar kirkja og Holms kirkja (Thorsnes) oppført.

Antakelig i årene etter reformasjonen ble Borge overført som anneks fra Tune til Torsnes, og gjennom 15- og 1600-tallet ble Torsnes regnet som hovedsognet og Borge som annekssogn. De omtales i Skattematrikkelen 1647 som Boerre sougen og Tousnæs sougen i Thuene, Aabøyde och Hualløers fougderie. I 1733 var Borge kirke hovedkirken i prestegjeldet, men navnet var fremdeles Torsnes prestegjeld.[4] I 1769 er Tosnæs anneks under Borge hovedsogn.

Nyere tidRediger

Borge prestegjeld dannet grunnlaget for Borge formannskapsdistrikt opprettet i 1837.

Fra 2004 ble prestegjeldet som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk det også ut av lovverket.[5]

Borge prestegjeld og dets sogn er nå en del av Fredrikstad kirkelige fellesråd underlagt Fredrikstad domprosti.

KirkesognRediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende sogn:

ReferanserRediger

  1. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 8. 
  2. ^ Borge kirke, norske-kirker.net
  3. ^ Rygh, O. (Oluf) (1897). Norske Gaardnavne. Kristiania: Fabritius. s. 278. 
  4. ^ Amundsen, Arne Bugge (1993). Borge. [Sellebakk]: Borge Kommune. 
  5. ^ Endringer i gravferdsloven og kirkeloven - Rundskriv 20.12.2011. regjeringen.no