Booby trap

Det engelske begrepet «booby trap» refererer til forskjellige feller som brukes av militære styrker eller sivile. Fellene er stasjonære og plasseres der de forventes å gi mest effekt.

Begrepets opprinnelseRediger

Begrepet stammer muligens fra sjømenns bruk av snarer for å fange boobies (et engelsk navn på fugler i Sulefamilien), har blitt hevdet av Ray Mears.

Feller benyttet av militæreRediger

Det finnes feller som utløser et signal, for å røpe posisjonen til en antatt fiende som har ankommet fellens virkeområde. Minefeller derimot, er designet for å drepe eller skade. I motsetning til landminer, er de vanligvis konstruert i nærområdet.

Feller benyttet av sivileRediger

Det finnes feller som benyttes til narrestreker, for eksempel en bøtte med vann som faller ned på en person, der fellen har blitt utløst av en dør som er blitt beveget. Andre feller har blitt brukt av sivile som søker å beskytte eiendeler.

Se ogsåRediger