Bombe

eksplosivt våpen

En bombe er en eksplosiv anordning, vanligvis i form av en beholder som er fylt med sprengstoff. Hensikten med en bombe er å skape ødeleggelse der den sprenges. Bombeeksplosjonen må utløses av noe, vanligvis en lunte, en klokke, en fjernkontroll eller mot en kontaktflate. Selve ordet bombe kommer fra gresk bombos, et onomatopoetisk (lydlignende) ord med samme betydning som bom! eller bang!norsk.

Flybombe

I dag benyttes begrepet bombe ofte som en fellesbetegnelse for alle typer sprenglegemer, bortsett fra de brukt i sivile gjøremål, for eksempel til å sprenge fjell.

En bombe kan utgjøre en del av en bombefelle.

De kraftigste bombene som finnes er hydrogenbomber.

Se også rediger