Bokens folk

Bokens folk (arabisk اهل الكتاب, ahl al-Kitâb) er et uttrykk for de folk som i islamsk tradisjon menes å ha del i Guds åpenbaring, altså jøder og kristne. Noen islamske lærde regner også Zarathustra-tilhengere til Bokens folk.

FellestrekkRediger

Bokens folk har i denne forstans flere fellestrekk: