Åpne hovedmenyen
Krittegning av Erik Henningsen fra 1910: Et møde i Bogstaveligheden 1. marts 1882, Frederiksborgmuseet.[1] Historien bak bildet er beskrevet i Bogstaveligheden - En dansk kunstnerkreds i 80'erne.

Bogstaveligheden var en dansk selskapelig forening som hadde som formål å avholde diskusjonskvelder om kunst og litteratur. Foreningen hadde tilknytning til bladet Ude og Hjemme og ble stiftet i 1880.[2] I de to årene foreningen eksisterte fungerte den også som støtte for yngre radikale intellektuelle[3]

Initiativtaker til stiftelsen av foreningen var Frederik Hendriksen, men opphavsmannen til ideen var Pietro Krohn. Tanken var at det skulle avholdes møter i vinterhalvåret en gang i måneden, men det ble også holdt sommerutflukter. Avholdelse av møtene skulle medlemmene stå for på skift etter alfabetisk orden og derfor foreslo Kristian Zahrtmann at Bogstaveligheden kunne være foreningens navn.

På stiftelsesmøtet som antakelig var den 20. februar 1880 hos Hendriksen, gikk en liste rundt med navn på foreslåtte medlemmer, som alle skulle godkjennes av de fremmøtte. Medlemmene var hovedsakelig en gruppe malere og en gruppe forfattere, men også andre ble medlemmer.

Til møtene på vinteren ble det innimellom også invitert gjester, blant annet Karl Warburg, Fritz Thaulow og Peter Christen Asbjørnsen, ellers var det foreningens egne medlemmer som underholdt med opplesning av ikke-publiserte tekster.

Foreningens mål var diskusjon og debatt som sikkert har vært inspirende, men bølgene gikk også høyt mellom de sterke personlighetene. Foreningens levetid ble også kun to år med siste møte i juni 1882.

MedlemmeneRediger

ReferanserRediger

LitteraturRediger

  • Hanne Honnens de Lichtenburg, Bogstaveligheden – En dansk kunstnerkreds i 80'erne i «Carlsbergfondet, Frederiksborgmuseet, Ny Carlsbergfondet – Årsskrift 1981», ISBN 87-7496 801 7, side 101-105