Bodø Energi

Bodø Energi er et energiselskap med datterselskap som driver nettvirksomhet, entreprenørtjenester, fjernvarme og kraftsalg. Bodø Energi AS er heleid av Bodø kommune.

Bodø Energi
BransjeStrømforsyningsindustri
Etablert1909
Hovedkontor BodøRediger på Wikidata
LandNorge
Grunnlegger(e)Bodø
Nettsted Offisielt nettsted
Kort beskrivelse av de fire datterselskapene:
Nettvirksomheten Nordlandsnett AS har ca 41.000 kunder i kommunene Bodø, Saltdal, Gildeskål, Beiarn, Rødøy, Lyrøy & Træna.

I 2010 gjorde konsernet en byttehandel med Salten kraftsamband, der SKS overtok BE Produksjon AS og Bodø Energi overtok SKS Nett AS. De to nettselskapene ble slått sammen til Nordlandsnett AS. Nettselskapet transporterer strøm fra produsent til forbruker. Det er tre nivåer i det norske kraftnettet: Transmisjonsnettet, Regionalnettet og Distribusjonsnettet.

Nordlandsnett AS har områdekonsesjon for både Regionalnett og Distribusjonsnett i kommunene nevnt lenger opp.

Selskapet er strengt overvåket av Reguleringsmyndighet for energi / Norges vassdrags- og energidirektorat. Hovedkontoret ligger i Bodø, samt selskapet har avdelingskontor på Fauske, Misvær, Inndyr og Tjong i Rødøy/Lurøy.


Entreprenørtjenesten Frost Kraftentreprenør AS ble endre i 2016, og 1. januar 2017 ble BE Energimontasje AS slått sammen med Troms Krafts entreprenørselskap (TKE). Bodø Energi fikk en eierandel i det nye selskapet på 51 %, mens de resterende 49 % er eid av Troms Kraft. Hovedkontoret ligger i Bodø, samt avdelingskontorer i Tromsø, Finnsnes, Varangerbotn, Misvær, Tjong, Inndyr og Tonnes.
BE Varme AS tilbyr fjernvarme fra sentralen "Keiseren" Biobrensel på Rønvikjordene i Bodø. BE Varme AS benytter kortreist returtre (flis) som hovedkilde, dernest fleksibel elektrisitet.

https://www.fjernkontrollen.no/be-varme-as/ <-- Dette gir en oversikt over de energikildene som er brukt til å skape varme hos ca 70 kunder på Bodøhalvøyen.

BE Kraftsalg AS kjøper strøm på den Nordiske kraftbørsen Nord Pool, og selger strøm til nærings- og privatkunder i Bodø, men også hele landet. Elektrisk strøm fungerer slik at den brukes i samme sekund som den produseres. Klokken 12 hver dag må BE Kraftsalg som kraftleverandør melde inn et estimat over hvor mye strøm kundene vil bruke det neste døgnet. På kraftbørsen er det tilbud og etterspørsel som gjelder. Som kraftleverandør - som kjøper inn strømmen og selger den til sine kunder, må sørge for at kundene har tilgang til nok strøm til best mulig pris.


Bodø Energi er medeier i Nordlandsleira AS (eier av Energihuset), samt leietaker med adresse, Jernbaneveien 85 i Bodø

Selskapet ble dannet i 1909 som Bodø Elektricitetsværk, senere skiftet selskapet navn til Bodø elverk. I 1992 ble selskapet omdannet til aksjeselskapet Bodø Energi AS. Fra 2007 gikk selskapet over til konsernform med Bodø Energi som morselskap og datterselskaper. Konsernet besto på den tiden av følgende selskaper:

  • Bodø Energi AS (morselskapet)
  • BE Kraftsalg AS
  • BE Energimontasje AS
  • BE Nett AS
  • BE Produksjon AS – (Produksjon av kraft ved Heggmoen kraftverk)


Per 31 desember 2019 består konsernet av følgende selskaper:

Eksterne lenkerRediger