Bodø Energi

Bodø Energi er et konsern som driver salg av elektrisk kraft og distribusjon og salg av fjernvarme, entreprenørvirksomhet (Frost), investering og drift av ladeanlegg, samt overføre og fordele energi på Bodø Havns områder i selskapet Fjuel Bodø AS. Konsernet er medeier i nettselskapet Arva AS som distribuerer elektrisk kraft i sitt konsesjonsområde. Bodø Energi AS er heleid av Bodø kommune.

Bodø Energi
Org.formAksjeselskap
Org.nummer890 892 612
BransjeStrømforsyningsindustri
Etablert1909
Eierandel i ArvaRediger på Wikidata
Hovedkontor BodøRediger på Wikidata
LandNorge
AdresseJernbaneveien 85 8006 Bodø
Grunnlegger(e)Bodø
Nettsted Offisielt nettsted

Selskapet ble dannet i 1909 som Bodø Elektricitetsværk, senere skiftet selskapet navn til Bodø elverk. I 1992 ble selskapet omdannet til aksjeselskapet Bodø Energi AS. Fra 2007 gikk selskapet over til konsern form med Bodø Energi som morselskap og datterselskaper. På denne tiden besto konsernet av følgende selskaper:

 • Bodø Energi AS (morselskapet)
 • BE Kraftsalg AS
 • BE Energimontasje AS
 • BE Nett AS
 • BE Produksjon AS – (Produksjon av kraft ved Heggmoen kraftverk)

I 2010 gjorde konsernet en byttehandel med Salten kraftsamband, der SKS overtok BE Produksjon AS og Bodø Energi overtok SKS Nett AS. De to nettselskapene ble slått sammen til Nordlandsnett AS. Nettselskapet transporterer strøm fra produsent til forbruker. Det er tre nivåer i det norske kraftnettet: Transmisjonsnettet, Regionalnettet og Distribusjonsnettet. 1. januar 2021 ble Nordlandsnett AS og Troms kraft Nett AS fusjonert og tok navnet Arva AS. Troms Kraft er majoritetsaksjonær i Arva med 60%, Bodø Energi 35,96, og Dragefossen 4,04%.

DatterselskaperRediger

Per 31 desember 2021 består konsernet av følgende selskaper:

Kort beskrivelse av de fem datterselskapene:
Frost Kraftentreprenør AS
Entreprenørtjenesten Frost Kraftentreprenør AS ble til i 2016, og 1. januar 2017 ble BE Energimontasje AS slått sammen med Troms Krafts entreprenørselskap (TKE). Bodø Energi fikk en eierandel i det nye selskapet på 51 %, mens de resterende 49 % er eid av Troms Kraft. Hovedkontoret ligger i Bodø, samt avdelingskontorer i Tromsø, Finnsnes, Fauske, Varangerbotn, Misvær, Tjong, Inndyr og Tonnes.
BE Varme AS
BE Varme AS tilbyr fjernvarme fra sentralen "Keiseren" Biobrensel på Rønvikjordene i Bodø. BE Varme AS benytter kortreist returtre (flis) som hovedkilde, dernest fleksibel elektrisitet.

https://www.fjernkontrollen.no/be-varme-as/ <-- Dette gir en oversikt over de energikildene som er brukt til å skape varme hos ca. 70 kunder på Bodøhalvøyen.

BE Kraftsalg
BE Kraftsalg AS kjøper strøm på den Nordiske kraftbørsen Nord Pool, og selger strøm til nærings- og privatkunder i Bodø, men også hele landet. Elektrisk strøm fungerer slik at den brukes i samme sekund som den produseres. Klokken 12 hver dag må BE Kraftsalg som kraftleverandør melde inn et estimat over hvor mye strøm kundene vil bruke det neste døgnet. På kraftbørsen er det tilbud og etterspørsel som gjelder. Som kraftleverandør - som kjøper inn strømmen og selger den til sine kunder, må sørge for at kundene har tilgang til nok strøm til best mulig pris.
FJUEL Bodø AS
Fjuel Bodø AS er et selskap eid av Bodø Havn og Bodø Energi. Fjuel Bodø AS tilbyr, overfører og fordeler energi på områder som Bodø Havn disponerer. Målet er å bidra til elektrifisering av marin og havn. Selskapet skal utvikle løsninger, produkter og tjenester som oppfyller Bodø kommunes målsettinger om reduksjon av direkte utslipp av klimagasser.
PWR UP AS
PWR UP AS er et selskap eid av COOP Nordland og Bodø Energi. Selskapet forvalter og investerer i høyeffekt ladeinfrastruktur i Nordland.

Historien i stikkordRediger

 • 1909 - Bodø Kommunale Elektricitetsverk er en realitet etter at Bodø Kommune i 1908 bestemte seg for ”at anlægge et elektricitetsverk med Møllestø – Breivafos i Breivaelven i Bodin med overføringsledning til Bodø.” Breiva Kraftstasjon ble igangsatt 1. mai 1909. ”Kraftstationen bestaar af 2 Generatorer à 175 kW, til sammen 350 kW.”
 • 1917 - Bertnes Kraftstasjon blir igangsatt i oktober 1917, et maskinaggregat på 450 kVA.
 • 1921 - Et nytt maskinaggregat blir igangsatt i Bertnes Kraftstasjon – 550 kVA.
 • 1924 - Bodin kraftstasjon er ferdigbygd etter 6 års anleggsvirksomhet. Anlegget ved Heggmovatnet var i stand til å levere 36 mill. kWh per år.
 • 1940 - Den 27. mai blir Bodø bombet. Strømmen var borte fra 27. mai til 6. juni.
 • 1948 - A/L Kjerringøy Kraftlag blir formelt stiftet den 11. januar.
 • 1949 - Konstituerende generalforsamling for Salten Kraftlag A/L blir holdt i Bodø, hvor Bodø og Skjerstad deltok.
 • 1954 - Den 20. desember blir strømmen satt på til abonnentene på Kjerringøy.
 • 1956 - Salten Kraftsamband A/L blir konstituert. Bodin og Bodø Kommune har til sammen 50 andeler av totalt 61 i selskapet.
 • 1959 - Salten Kraftsamband A/Ls administrasjon legges til Bodø under Bodø Elverk. Det blir av Bodin Kraftverk lagt sjøkabel ut til Landegode.
 • 1960 - Breiva Kraftstasjon og Bertnes Kraftstasjon nedlegges.
 • 1968 - Sammenslåing mellom Bodin Kommune og Bodø Kommune. Bodø Elverk sammenslåes med Bodin Kraftverk. Kjerringøy Kraftlag blir overdratt til Bodø kommunale Elektrisitetsverk.
 • 1973 - Bodø Elverk flytter inn i nye kontorer i Sivert Nielsensgate 52.
 • 1975 - Salten Kraftsamband A/S utvides ved at flere kommuner kommer med som eiere. Salten Kraftlag A/L sammensluttes med Salten Kraftsamband A/S. Salten Kraftsamband A/S etablerer egen administrasjon i Sivert Nielsensgate 52.
 • 1978 - I desember flytter administrasjonen i Salten Kraftsamband A/S til Fauske.
 • 1981 - Den nyrestaurerte kraftstasjonen på Heggmoen blir satt i drift i november.
 • 1983 - Lagerbygget i Olav V. Gate 104 tas i bruk.
 • 1984 - Bodø Elverk er 75 år. Det utgis bok i forbindelse med jubileet.
 • 1992 - Bodø Elverk skrifter navn til Bodø Energi AS.
 • 1994 - Stormyra fjernvarmeverk som utnytter spillvarme fra Løvolds Industrier ved Gamle Riksveg blir satt i drift.
 • 1995 - Undfossen Kraftverk er fornyet og settes i drift i oktober.
 • 2002 - Den 18. februar flytter Bodø Energi AS inn i Energihuset i Jernbaneveien 85.
 • 2006 - Skjerstad Kraftlag ble fusjonert inn i Bodø Energi.
 • 2007 - Fra 1. januar 2007 ble Bodø Energi AS omdannet til et konsern med et morselskap, Bodø Energi AS og 4 datterselskaper, BE Kraftsalg AS, BE Nett AS, BE Energimontasje AS og BE Produksjon AS.
 • 2008 - Bodø Energi kjøpte nettet i Beiarn og Gildeskål fra Sjøfossen Energi.
 • 2009 - Bodø Energi AS fyller 100 år og feirer dette med flere arrangementer for byens innbyggere. Det utgis også egen jubileumsbok. BE Varme AS ble etablert.
 • 2011 - Bodø Energi AS selger BE produksjon til Salten Kraftsamband, og kjøper regionalnettet i Salten og Nord-Helgeland fra Salten Kraftsamband.
 • 2014 - Nettvirksomheten til Dragefossen Kraftanlegg fusjoneres inn i Nordlandsnett AS. Dragefossen får et eierskap i Nordlandsnett på 10,1%.
 • 2015 - Konsernet har som strategi å ta en aktiv rolle i restrukturerering av bransjen i regionen.
 • 2016 - Nordlandsnett kjøpte nett- og entreprenørvirksomheten til Rødøy-Lurøy Kraftverk AS. Entreprenørvirksomheten ble overdratt til BE Energimontasje. Bodø Energi AS kjøpte Sjøfossen Entreprenør AS Bodø Energi AS kjøpte Fram Kraftentreprenør AS BE Varme AS sitt biobrenselsanlegg, Keiseren startet opp drift med levering av fjernvarme basert på returflis.
 • 2017 - Bodø Energi AS og Troms Kraft AS danner et felles entreprenørselskap; Frost Kraftentreprenør AS. Bodø Energi AS eier 51% og Troms Kraft AS 49% i selskapet.
 • 2018 - Bodø Energi og Helgelandskraft danner en felles driftssentral for overvåkning av nett i begge nettområdene.
 • 2020 - Fibernettet til Bodø Energi blir solgt til Signal AS.
 • 2021 - Nordlandsnett AS fusjonerer med Troms Kraft Nett AS og blir selskapet Arva AS.
 • 2021 - Etablering av to nye selskap - i og for - det grønne skiftet.
  • 12. februar stiftes Fjuel Bodø. Bodø Energi eier 51% og Bodø Havn KF eier 49%.
  • 21. september stiftes PWR UP AS. Bodø Energi eier 51% og Coop Nordland SA eier 49%.

Eksterne lenkerRediger