Bochumer Verein (kan oversettes til «Bochumer-selskapet») var et vertikalintegrert gruvekonsern med hovedkontor i Bochum i Tyskland. Flere stålverk og kullgruver tilhørte konsernet, som på et tidspunkt hadde over 20 000 ansatte. Konsernet ble etablert i 1854 som stålfabrikken Mayer und Kühne og begynte å operere under navnet Bochumer Verein für Bergbau und Gußstahlfabrikation (BVG). I perioden 19261951 var selskapet en bedrift under storkonsernet Vereinigte Stahlwerke AG. I 1965 fusjonerte konkurrenten Krupp med selskapet Hütten- und Bergwerke Rheinhausen AG. Etter flere navneendringer gjennom årene driver en etterfølger av det opprinnelige selskapet, Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH, dagens virksomhet.

En kirkeklokke bygd av Bochumer Verein på en utstilling foran Bochumer Rathaus (Bochum rådhus).

Bochumer Verein var med i Tysklands opprustningspolitikk i 1930-årene ved at lederne for det nasjonalsosialistiske styret tok avgjørelse om at konsernets fabrikker blant annet skulle anvendes til storstilt våpenproduksjon som en forberedelse til den kommende verdenskrigen. Bochumer Vereins fabrikk i Hannover var en av fabrikkene som drev opprustningsvirksomhet ut 1930-årene og frem til midten av 1940-tallet.