Åpne hovedmenyen

Bjørknes AS er en privat utdanningsinstitusjon i Oslo og består av en høyskole og en privatskole som tilbyr privatistundervisning på videregående nivå.

Bjørknes Privatskole ble startet av Alice Bjørknes i Oslo i 1950. Skolen driver privatistundervisning i fag på videregående nivå, og har elever som tar opp fag for å forbedre karakterer, tar nye fag for å komme inn på høyere utdanning eller skaffer seg generell generell studiekompetanse for første gang. Skolen holder til på Elisenberg/Frogner i Oslo.

I 1998 ble Bjørknes Høyskole etablert, og startet sitt første høyskoleprogram innen fysioterapi. Siden den gang har høyskolen etablert mange studietilbud stedlig på Lovisenberg i Oslo og på nett innen bla. psykologi, fysioterapi, kiropraktikk, medisin grunnfag, ernæring, internasjonale studier og freds- og konfliktstudier. Bjørknes Høyskole jobber også tett med universiteter i Sentral-Europa som tilbyr medisin-, tannlege- og veterinærstudier på engelsk.

Bjørknes Privatskole og Bjørknes Høyskole eies av Anthon B Nilsen Utdanning (ABNU) Utdanningskonsernet Anthon B Nilsen Utdanning AS, en av de ledende private aktørene innen utdanning og kursvirksomhet i Norge og Sverige. Halvparten av de resultatene som skapes gjennom skolene som eies av Anthon B Nilsen utdanning, ender opp som støtte til gode formål gjennom Reidar & Gunnar Holst Legat. De deler hvert år ut 6-7 millioner til frivillige organisasjoner og allmennyttige prosjekter.

Eksterne lenkerRediger

Bjørknes Høyskole
Bjørknes Privatskole

[[Ahttp://www.abn.no/index.php/no/utdanningthon[død lenke] B Nilsen Utdanning|Anthon B Nilsen Utdanning]]

Reidar og Gunnar Holst legat