Bismerpund

historisk norsk måleenhet for masse

Bismerpund er en gammel måleenhet for vekt. Ifølge landsloven av 1277 ble et bismerpund inndelt i 24 bismermerker. På den tiden tilsvarte et bismerpund ca. 5,14 kg, men vekten økte med årene. Et bismerpund tilsvarte på 1800-tallet ca. 5,977 kg. Tre bismerpund utgjorde en vog (våg).

Forskjellige verdier

rediger
Bismerpund
År <1550 1550> 1683 1824 Definisjon
Bismerpund 5,14 kg 5,6 kg 5,997 kg 5,977 1
Pund - - 499,75 g 498 g 112
Merke 214 g 233 g 249,88 g 249 g 124

Fra 1683 var 1 bismerpund = 12 pund (= 24 merker) = 5,997 kg. Lov av 28. juli 1824 satte 1 bismerpund =5,977 kg.[1]

Se også

rediger

Referanser

rediger
  1. ^ Byggforskserien, Byggforvaltning, 612.052, Sending 2 - 2002, punkt 75