Birka (kunst- og håndverkssenter)

Birka AS var en organisasjon som arbeidet for norsk kunst og håndverksnæring. Organisasjonen ble etablert i 2003, på initiativ fra arrangøren av Rennebumartnan. Birka holdt til på Berkåk i Rennebu kommune, men hadde hele Norge som virkeområde. Arbeidet var blant annet støttet av Kultur- og kirkedepartementet.[1] Birka hadde tre ansatte.

Noe av Birkas målsetting var å være et senter for kompetanseheving, utvikling og formidling av norsk kunst og håndverk. Formålet var kort sagt å være en støtte for næringsutøvende håndverkere innen tradisjonelle kunst- og håndverksteknikker, med produksjon i Norge, og med hovedvekt av norske råvarer.

Organisasjonen ga håndverkerne hjelp til markedsføring, og arrangerte kurs i temaer som regnskap, økonomi og IKT. På organisasjonens nettside lå en oversikt over håndverkere i ulike kategorier fra hele landet.

Birka ble avviklet i 2016.[2]

ReferanserRediger

  1. ^ Stortinget Møte onsdag den 8. juni kl. 10 2005 «Presidenten: Det voteres så over forslag nr. 9, fra Arbeiderpartiet. Forslaget lyder: ‘ Stortinget ber Regjeringen om å bidra til at planene om senteret for kunst og håndverk, Birka, blir realisert og foreslå de nødvendige tiltak i budsjettet for 2006. ’ Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet har varslet at de vil støtte forslaget. Votering:Forslaget fra Arbeiderpartiet bifaltes med 59 mot 38 stemmer. (Voteringsutskrift kl. 22.29.25)»
  2. ^ [1]

Eksterne lenkerRediger