Bifili er en romantisk og/eller seksuell legning der en blir tiltrukket av flere enn ett kjønn, både samme og motsatt kjønn. Bifili betegnes ofte som en seksuell orientering og har ofte overlappende, men ikke identisk betydning med panfili. Det å bli tiltrukket av samme kjønn kalles homofili, mens det å bli tiltrukket av motsatt kjønn kalles heterofili.

Flagget som symboliserer bifili og biseksualitet

Motstykkene til bifili er monoseksualitet (tiltrukket av ett kjønn - herunder homo- og heterofili) og aseksualitet (uten seksuelle følelser). Begrepet «skeiv» blir også benyttet for å beskrive en person som ikke har en heterofil legning eller bryter med ciskjønnsnormen. Dette kan være en bifil person, men også lesbiske, homofile, panfile, ikke-binære og transpersoner.

Ordet «bifili» kommer av de greske ordeene bi som betyr tosidig, og philos som betyr venn.

Omstridt klassifiseringRediger

En vanlig forståelse og oppfatning av bifili har vært at legningen befinner seg mellom ytterpunktene heterofili og homofili på en kontinuerlig skala, selv om enkelte vil hevde at bifili er en distinkt forskjellig legning fra heterofili og homofili. Det er for eksempel rapportert at selv om 11 % av alle norske menn har hatt sex med en annen mann og 12 % av alle norske kvinner har hatt sex med en annen kvinne, definerer 61 % av disse seg som heterofile.[1] Enkelte sexologer og samlivsterapeuter har i denne forbindelse snakket om en mangfoldig heteroseksualitet, istedenfor å definere disse som bifile eller homofile. I det homofile miljøet derimot, har en ofte sett bifili som en slags overgangsfase før en person har kommet ut av skapet som homofil, og enkelte har satt spørsmålstegn ved om bifili eksisterer i det hele tatt.[2] Man har i siste seksualvaneundersøkelse fra 2002 sett en trend til at andelen av befolkningen som har homoseksuell erfaring har gått noe opp, og da særlig i den yngste aldersgruppen (18-24 år), selv om 93 % av befolkningen anser seg selv som heterofil.[1]. En britisk undersøkelse fra 2012 viser at mange bifile opplever bifobiske holdninger i samfunnet. Dette i form av blant annet usynliggjøring og ignorering, å bli sett på som hyperseksuell og ute av stand til å være en trofast partner, eller at man simpelthen er en forvirret og ustabil person som bare ikke kan «velge side».[3]


ReferanserRediger

  1. ^ a b Seksualvaneundersøkelsen Arkivert 9. juni 2013 hos Wayback Machine. til Folkehelseinstituttet - fhi.no
  2. ^ «Finnes en bifil identitet, og hvem trenger den? : LLH». Arkivert fra originalen 15. november 2012. Besøkt 21. januar 2017. 
  3. ^ «The Bisexuality Report». Arkivert fra originalen 16. januar 2015. Besøkt 14. januar 2015.