Bibelen Guds Ord er en norsk bibeloversettelse som ble utgitt av Hermon Forlag gjennom underselskapet Bibelforlaget i 1997. Oversettelsen er gjort av Norvald Yri, Ingulf Diesen, Leif Jacobsen og Sigurd Grindheim. I oversettelsen av Det nye testamente har man, til forskjell fra Bibelselskapets og Norsk Bibels oversettelser, brukt den greskspråklige Textus Receptus som grunnlag. Grunntekstene ellers er på hebraisk, arameisk og gresk. Oversetterne har forsøkt å bruke et språk som er lettlest, men likevel ligger tett opp mot grunntekstene i betydning. En revidert utgave av Bibelen Guds Ord der språket er blitt modernisert, kom ut i 2007.

Kontrovers

rediger

Bibelen Guds Ord har blitt kritisert fra akademisk hold for å inneholde tekstfaglige, språklige og formelle feil. Bibelforsker Geir Otto Holmås ved Det teologiske menighetsfakultet uttalte i en artikkel at utgiverne «er tydelig inspirert av en fundamentalistisk bibeloversettelsestradisjon», på grunn av at oversettelsen i motsetning til flertallet av norske bibeloversettelser ikke legger historisk-kritisk tekstforskning til grunn for oversettelse, men heller tillegger den historiske tekstoverleveringen en guddommelig ufeilbarlighet. Holmås hevdet også at Bibelen Guds Ord nærmest kan ses på som en oversettelse av en oversettelse, ettersom den omtaler seg selv som en «norsk KJV-oversettelse», og baserer seg på Textus Receptus heller enn de eldste hebraiske og greske grunntekstene. Holmås kritiserer også formalia rundt utgivelsen, blant annet at oversetterne er titulerte med doktorgrader, uten at noen av oversetterne på tiden da utgaven ble til hadde doktorgrad som kvalifiserte spesielt til oversettelsesarbeid.[1]

Referanser

rediger

Eksterne lenker

redigerAutoritetsdata