Bestyrer er en tittel på en person som leder et foretak eller en enhet. Tittelen brukes for eksempel i sammensetninger som instituttbestyrer, skolebestyrer (tittelen har tidligere blitt brukt ved flere private skoler i Norge[trenger referanse]), museumsbestyrer, barnehavebestyrer og mer.