Bergseminaret

Bergseminaret var under navnet «Det Kongelige Norske Bergseminarium» Europas første institusjon for høyere utdannelse i bergteknikk. Grunnlagt på Kongsberg 19. september 1757 etter kongelig resolusjon av Fredrik V og i virksomhet til 1814.

Bergseminaret restaurert i opprinnelige farger. (2010)

Formålet var å styrke Danmark-Norges bergverkskunnskap og å høyne kompetansenivået ved Kongsberg Sølvverk. Frem til 1811 var Bergseminaret, ved siden av Krigsskolen i Christiania, det eneste lærestedet i Norge som tilbød høyere utdanning. Det var den gang planer om at landets første universitet skulle legges til bergstaden Kongsberg.

BakgrunnRediger

Undervisningen på Kongsberg kom i stand ni år før bergakademiet i Freiberg i Sachsen og regnes derfor blant verdens første tekniske læresteder. Skolen ble etablert i samråd med oberberghauptmann Michael Heltzen etter initiativ av berglege Johan Heinrich Becker som selv underviste i nesten alle bergverksfagene, i begynnelsen også i fag som latin, dansk, norsk privatrett, og bygningstegning. Undervisningen ble etterhvert sterkt utvidet. Både fagkrets og lærerkrefter nådde et nivå som berettiger til å betegne Bergseminaret som en høyskole.

Undervisningen foregikk i starten i Beckers hjem ettersom skolen slet med dårlig økonomi de første årene. I 1786 flyttet undervisningen inn et patrisierhusKirketorget i Kongsberg. Til hovedbygningen hørte også et laboratorium og eget lysthus. Bygningen står den dag i dag og går ennå under navnet Bergseminaret.

De nasjonale omveltninger og krise for sølvverket medvirket til at Bergseminaret i 1814 ble nedlagt. Da hadde skolen hatt 35 elever, og omtrent halvparten hadde også tatt eksamen. I praksis hadde virksomheten og alt utstyret (bl.a. en verdifull mineralsamling) alt i 1811 blitt overført til Universitetet i Christiania. Senere ble mesteparten flyttet til Norges tekniske høyskole i Trondheim. Basert på Bergseminarets grunnleggelsesår feiret NTH i 1957 200-årsjubileum for den høyere tekniske undervisning i Norge.

UndervisningsbygningRediger

 
Bergseminaret før restaureringen.

Bergseminarets bygning på Kirketorget 3 er en bygning i klassisistisk stil med mansardtak, oppført 1786. Huset ble bygget som undervisningslokaler for «Det Kongelige Norske Bergseminarium», og hadde denne funksjonen fram til 1814, da Bergseminaret ble nedlagt. Fra 1814 til 1956 ble bygningen brukt som bolig for direktører ved Kongsberg Sølvverk.

Etter at sølvverket ble nedlagt for siste gang i 1958, ble bygningen overtatt av Forsvaret og brukt til administrative og representative formål. Senere hadde Heimevernet boliger og kontorer der.

I desember 2005 ble bygningen overført til Bergverksmuseet. Bygningen er fredet og har i senere år gjennomgått en total restaureringsprosjekt. Under arbeidet ble det blant annet avdekket unike og intakte tapeter fra 1700-tallet.

Se ogsåRediger

LitteraturRediger

  • G. A. Blom: Fra Bergseminar til Teknisk Høyskole. Oslo 1957.
  • R. Falck-Muus: Vårt bergtekniske undervisningsvesens historie. 1757-1932. Tidsskrift for Kjemi og Bergvesen 9. 1932.

Eksterne lenkerRediger