Bergfjerdingen

strøk i Oslo

Bergfjerdingen er et gammelt forstadsområde til Oslo. Det ble innlemmet i byen i 1859, og ligger nå i Bydel St. Hanshaugen.

Bergfjerdingen i 1917, med «den kommunale trapp» til venstre.

Området avgrenses av Akersveien, Dops gate og Damstredet, og strekker seg også langs vestsiden av Fredensborgveien opp til Hukebak (ved Maridalsveien).[1]

Mesteparten av bebyggelsen består av trehus fra 1700- og 1800-tallet, men det er også innslag av murbebyggelse fra 1859 og fremover. Mye av bebyggelsen ble istandsatt de siste tiårene av 1900-tallet. 53 bygninger her omfattes av spesialområde bevaring.[2]

Navnet Bergfjerdingen er registrert brukt i 1767, før den tid var området kjent som «Under Aggersberg». Husene her var særdeles små og trangbodde, og i 1865 bodde det 500 mennesker her, med opptil 18 personer i samme hus. Flesteparten av beboerne var håndverkere og industriarbeidere.[1]

Referanser Rediger

  1. ^ a b Ramm, Eva (1995). St. Hanshaugen Ullevål. Oslo kommune, St. Hanshaugen Ullevål bydelsforvaltning (3). s. 17ff. ISBN 8299378400. 
  2. ^ Bruun, Ole Daniel (1999). Arkitektur i Oslo. Kunnskapsforl. s. 249. ISBN 8257309486.