Bennelong Point

Bennelong Point (eora: Tubowghule) er ett nes i Sydney havn. Stedet er mest kjent for Operahuset i Sydney. Neset var opprinnelig en liten tidevannsøy og var skilt fra fastlandet under høyvann.

Bennelong Point i 2010.

Tidlig på 1790-årene bygget den aboriginske tolken Bennelong ett murhus på neset, som har gitt det dagens navn. I desember 1798 ble det oppført et kanonbatteri langs nordsiden av neset med kanoner fra HMS «Supply». I perioden 1818-1821 ble lavvannsområdet mellom Bennelong-øya og fastlandet fylt igjen for fundament for Fort Macquarie som ble oppført i 1817. Fortet ble revet i 1902 og erstattet med en trikkestall. Sent på 1950-tallet ble trikkestallen revet og Operahuset oppført.