Beijing Weekend

Beijing Weekend er en ukentlig publikasjon som dekker evenementer i Beijing innen områder som kultur og sport. Ukeavisen er blant de mest leste publikasjoner på engelsk i Beijing.

Beijing Weekend

Ukeavisen ble lansert av avisen Renmin Ribao (Folkets Dagblad) i 1991. Den distribueres ikke bare i Beijing, men også i noen grad i andre kinesiske byer.