Beijing–Shanghai høyhastighetsjernbane

Beijing-Shanghai høyhastighetsjernbane, også kalt Jinghu PDL (kinesisk: 京沪高速铁路) er en høyhastighetslinje for passasjertrafikk mellom Beijing og Shanghai i Folkerepublikken Kina. Strekningen ble ferdigstilt i 2011, skjønt de siste skinnene ble lagt ved Bengbu allerede den 15. november 2010. Traseen løper for det meste parallelt med Jinghubanen.

Dashengguan Yangtze-jernbanebro for Jinghu PDL under bygging Nanjing.
Beijing-Shanghai høyhastighetstog, skisse over traseen

Banen ble åpnet for trafikk den 30. juni 2011.

Med en lengde på 1318 km var den verdens lengste høyhastighetsstrekning da den ble satt i drift. I desember 2010 ble det under en prøvekjøring på et sted oppnådd en maksimalfart på 486 km/h. Men maksimalhastigheten ved vanlig drift skal være 380 km/t. Gjennomsnittshastigheten er imidlertid være noe lavere (rundt 300 km/h), og med denne farten og medregnet en stans i Nanjing er korteste reisetid for hele strekningen på 4 timer og 48 minutter.

Den 1. juli 2010 ble den 301 km lange delstrekningen mellom Shanghai og Nanjing åpnet.

Det er meningen at togene mellom Beijing (Beijing sørbanestasjon) og Shanghai (Shanghai Hongqiao jernbanestasjon) skal løpe i fem-minutterstakt, noe som skulle tilsi et passasjertall på inntil 230.000 daglig. Noen tog går nesten non-stop (bare stans i Nanjing), andre stopper på flere eller alle av de 21 stasjonene.

Eksterne lenker

rediger