Bedriftsleder

person i ledende stilling i næringslivet (i en større bedrift eller organisasjon)

Bedriftsleder har øverste lederansvar i en (oftest) privat bedrift. Mindre bedrifter ledes gjerne av en person, og i mange tilfeller er denne også eier. I større bedrifter er flere personer ansvarlige for ledelsen. I Aksjeselskap ansettes bedriftsledelsen av styret, som i sin tur er valg av aksjeeierne.

Vanlige titler for bedriftsledere i Norge er administrerende direktør eller daglig leder. Mange bransjer har egne titler, som for eksempel bankdirektør eller reder. Grunnleggere av bedrifter kalles ofte gründere eller entreprenører. Det er vanlig at disse blir sittende som bedriftsledere i selskapets oppbygningsfase, før disse eventuelt overlater – eller presses ut – av bedriftsledelsen.

Utdanning til bedriftsleder rediger

Vanlige utdanninger til arbeid som bedriftsleder er økonomifag, ledelse eller ingeniørfag. Spesialutdanninger, bla. MBA-grader tilbys ved flere høyere læringsinstitusjoner.