Barry Farm

Barry Farm er en lite nabolag i det sørøstre Washington, D.C.. Det er muligens den eldste overveiende afroafrikanske bydelen i den amerikanske hovedstaden. Den er i dag (2007) preget av kriminalitet, fattigdom og forfall.

Barry Farm ligger øst from Anacostiaelven.

Navnet Barry Farm kommer av at Freedman's Bureau kjøpte området i 1867 fra landeieren James Barry. Det ble utparsellert til tidligere negerslaver. Den moderne bydelen utgjør bare en liten del av det området som ble kjøpt og som alt sammen var kjent som Barry Farm.