Barnevakt

person som har ansvar for barn i en begrenset tidsperiode

En barnevakt er en person som har ansvar for barn i en begrenset tidsperiode, mens barnets eller barnas daglige omsorgspersoner ikke er tilstede. Per definisjon kan også et av barnets foreldre være barnevakt, så lenge det er tidsbegrenset varighet og ikke er av en viss regelmessighet at forelderen er alene med barn. Vanligvis foregår barnepasset hjemme hos barnet på ettermiddag, kveld eller natt. Det kan være sporadisk eller noen faste dager per uke eller måned.

Barnevakt leser for et barn

I Norge er det ingen formelle kvalifikasjoner eller opplæring som kreves for å bli barnevakt, men profesjonelle barnevaktbyråer har dukket opp i flere av de store byene. Tilbudet blir brukt av foreldre i mange ulike livssituasjoner.

Se også Rediger

Eksterne lenker Rediger