Barnelege eller pediater er betegnelsene på en lege som er spesialist i pediatri (barnesykdommer).

Norge rediger

Spesialistutdannelsen tar minst 5 år (i tillegg til den 6-årige medisinske utdannelsen og turnusperioden (18 måneder), så totalt er minstetiden for utdannelsen av en barnelege 12,5 år). Under spesialiseringen er man ansatt som lege på en barneavdeling i 5 år. Minst 18 måneder av disse, må man være ansatt på et såkalt gruppe 1 sykehus (for tiden Rikshospitalet, Ullevål, AHUS (Lørenskog), Haukeland (Bergen), St. Olav (Trondheim), UNN (Tromsø), eller Stavanger). Dersom man har forsket og oppnådd doktorgrad (dr. med. eller ph.d.), kan man få godskrevet inntil ett år. Det samme gjelder for relevant tjeneste innen annen spesialitet.

Det finnes 657 barneleger (godkjente spesialister i pediatri) i Norge, derav 479 yrkesaktive under 70 år (pr. 2005). Ca. 100 av spesialistene i Norge har medisinsk doktorgrad. Den norske lægeforening har ansvaret for å godkjenne spesialister på oppdrag fra helsemyndighetene.

Blant leger har den pediatriske spesialiteten høy prestisje, og ifølge undersøkelser er barneleger også de som er mest fornøyde med sin spesialisering.

Eksterne lenker rediger