Barnekultur er et begrep som omfatter flere fenomener: barnekultur kan forstås som kulturaktiviteter og -former beregnet på og laget for barn - som oftest av voksne. Barnekultur kan også være voksnes lek med barn (som kneleker av typen "Ride ride ranke", eller voggesanger). Den egentlige barnekulturen forstås kanskje helst som de kulturuttrykkene som deles og brukes av barn seg imellom - selv om det er vanskelig å holde skillene klare. Dette kan være både kunst, vitser, leker, språk og mange andre kulturelle former.

Barnekultur kan være barns tilpassede etterligninger av voksenaktiviteter (dokkestue, buekorps og annet). Flere kommersielle aktører, for eksempel leketøyfabrikantene og musikkindustrien, påvirker barnekulturen i stor grad.

Litteratur rediger

  • Gullestad, Marianne 1994: ”Om å studere "barnas egen kultur" : tanker om barns aktive samfunnsdeltakelse”, i: Aasen og Haugaløkken (red.): Bærekraftig pedagogikk. Identitet og kompetanse i det moderne samfunnet, Gyldendal akademisk

Se også rediger