• Ballong er et luftfartøy som er lettere enn luft.

Avhengig av oppdriftsmiddel skilles det mellom

Den første bemannede hydrogenballongen ble brukt 1783. Ballonger brukes i dag hovedsakelig av sportsinteresserte og til værobservasjoner.