Bakkebø

sted i Eigersund

Bakkebø ligger i Egersund i Eigersund kommune, og Bakkebø er en del av Slettebø-området.

Institusjon for psykisk utviklingshemmedeRediger

I 1947 ble Bakkebø hjem og arbeidsskole opprettet av Norges Røde Kors, med tilholdssted delvis i brakker og andre bygninger oppført av tyskerne under andre verdenskrig (Slettebø leir).

Bergens Arbeiderblad beskrev oppstarten slik i en artikkel

«I slutten av februar 1947 kom bestyrer Tveit til Slettebø, eller Bakkebø, som leiren ble omdøpt til, med to jernbanevogner utstyr og 100 000 kroner. Og så ble arbeidet satt i gang.

De forholdsvis få brakkene som en bestemte seg til å benytte ble restaurert og delvis bygget helt om. De øvrige brakker ble revet, i noen tilfeller har en imidlertid latt grunnmuren stå med tanke på siden å sette opp nye bygninger på disse.»[1]

Det nye anlegget ble tegnet av arkitektparet Karen og Odd Brochmann.[2]

Bakkebø ble etablert som en sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede barn og ungdommer. Etter hvert ble eierskapet overført til Rogaland fylkeskommune. Ansvarsreformen i helsevernet for psykisk utviklingshemmede (HVPU-reformen) i 1991 innebar en gradvis nedtrapping av institusjonen og overføring av ansvaret til den enkelte kommune.

Institusjonsområdet hadde i sin tid både eget storkjøkken, festsal, idrettsanlegg, gårdsbruk, stall, administrasjonsbygg og ikke minst egen kirke (Bakkebø kirke).

Etter 1991 ble institusjonen gradvis avviklet. Den siste delen av institusjonen Bakkebø var driften av en bondegård med kyr og hester. Gården ble drevet av Egersund kommune, som etter hvert besluttet å nedlegge gårdsvirksomheten og auksjonere bort dyrene på gården. Auksjonen fant sted i 2011.[3][4] Etter at institusjonsdriften var avviklet var det fortsatt en del boliger på Bakkebø–området bebodd av psykisk utviklingshemmede.[5] Det finnes også en god del PU-boliger lokalisert rundt på andre plasser i Eigersund kommune. En god del tidligere klienter/brukere fra Bakkebø har meldt flytting til Eigersund og bor her til tross for at de opprinnelig kommer fra andre deler av landet.

Dalane folkemuseum har også sitt tilholdssted på Bakkebø/Slettebø.

I 1970 ble billedhugger Emma Matthiasens byste av Leiv Tveit, som var Bakkebøs grunnlegger og første bestyrer, avduket ved Bakkebø kirke i Egersund.[6]

ReferanserRediger

  1. ^ «En mønsteranstalt for åndssvake». Uhørte stemmer og glemte steder. Fortellinger fra utviklingshemmedes historie. www.institusjon.no. 22.03.1948. Besøkt 15. april 2017. 
  2. ^ «Hvor syke sinn leges». Uhørte stemmer og glemte steder. Fortellinger fra utviklingshemmedes historie. www.institusjon.no. Besøkt 15. april 2017. «Den ligger vakkert til, Røde Kors’ nye åndssvakeanstalt for barn og ungdom, på Bakkebø utenfor Egersund. (---) Det er arkitektparet Karen og Odd Brochmann som har tegnet anlegget, og de har virkelig klart å forene det stilfulle med det praktiske.» 
  3. ^ «439 pølser - Eigersund kommune». www.eigersund.kommune.no (norsk). Besøkt 15. april 2017. «I 1947 ble Bakkebø hjem og arbeidsskole opprettet av Norges Røde Kors, med tilholdssted delvis i brakker oppført av tyskerne under andre verdenskrig. Bakkebø ble etablert som en sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede. Etter 1991 ble det en gradvis nedtrapping. Gården har vært i kommunalt eie siden dette og var en av de siste restene etter institusjonen.» 
  4. ^ «Bakkebø gård, hva nå? - Eigersund kommune». www.eigersund.kommune.no (norsk). 11. august 2011. Besøkt 15. april 2017. «Landbrukskontoret melder at samtlige storfe som ble solgt på auksjonen ved Bakkebø gård nå er avhendet. Med unntak av 3 ungdyr og to kyr, ble hele besetningen solgt som livdyr, og får ganske sikkert et godt liv hos sine nye eiere. Dyr ble solgt til Lyngdal, Sandnes og Dalaneregionen. En er også i gang med en prosess for å leie ut arealene på gården.» 
  5. ^ «Interkommunalt bofellesskap (IBO) - Eigersund kommune». www.eigersund.kommune.no (norsk). 13. januar 2011. Besøkt 15. april 2017. «IBO eies av de fire Dalanekommunene i fellesskap og ligger på det tidligere Bakkebø- området på Slettebø. Eigersund kommune har ansvar for den daglige driften og har 3 leiligheter, mens Bjerkreim, Sokndal og Lund kommuner har en leilighet hver. Målgruppen er personer med langvarig og alvorlig psykisk problematikk. Bofellesskapet har 6 leiligheter der 2 av disse er laget for personer med stor utageringsproblematikk og som kan skjermes fra de andre beboerne. IBO`s primære oppgaver er å gi beboerne et godt botilbud som inkluderer omsorg, tilsyn, fritidsaktiviteter og opplæring- alt med utgangspunkt i den enkelte brukers individuelle behov. Samtidig ønsker vi at IBO skal utvikles som et ressurssenter som de enkelte kommunene som eiere kan benytte seg av.» 
  6. ^ «Byste av Leiv Tveit [Egersund byhistoriske leksikon]». www.dalanefolke.museum.no (norsk). Besøkt 12. august 2017. 

Eksterne lenkerRediger